Czy certyfikat integrowanej produkcji roślin rzeczywiście jest tak ważny?

Integrowana produkcja roślin (IPR) to bardzo nowoczesny system uprawy, który na pierwszym miejscu zawsze stawia zdrowie ludzi oraz ochronę środowiska. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne i biologiczne, IPR dąży do uzyskania dobrych produktów roślinnych, które podlegają certyfikacji i oznakowaniu specjalnym logo IP. System ten jest dobrowolny, aczkolwiek uczestnictwo w nim niesie za sobą wiele zalet, zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

W jaki sposób przystąpić do systemu integrowanej produkcji roślin?

Aby przystąpić do systemu integrowanej produkcji roślin, obligatoryjne jest ukończenie odpowiedniego szkolenia. Niektóre ośrodki organizują odpłatne szkolenia w tym zakresie, dlatego też warto skorzystać z ich usług. Pierwsze szkolenie, które jest szkoleniem podstawowym, trwa przeważnie dwa dni. Po jego ukończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie ważne przez pięć lat. Po upływie tego okresu niezbędne jest ukończenie szkolenia uzupełniającego, które trwa tylko jeden dzień i odnawia ważność zaświadczenia na następne pół dekady. Osoby posiadające specjalne zaświadczenie mogą przeprowadzać zabiegi z wykorzystaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników w pełni profesjonalnych. Jeśli interesują Cię kwestie związane z uzyskaniem certyfikatu integrowanej produkcji roślin, to wejdź na stronę: https://iprcert.pl/.

Integrowana produkcja roślin – najważniejsze informacje

Aby formalnie dołączyć do systemu, trzeba zgłosić chęć uczestnictwa do wybranej jednostki certyfikującej. Lista upoważnionych jednostek znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zgłoszenie powinno być dokonane corocznie, nie później niż miesiąc przed siewem lub sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do 1 marca każdego roku. Po zgłoszeniu jednostka certyfikująca jest zobligowana, aby wydać producentowi zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru. Producent zobowiązany jest natomiast do prowadzenia produkcji zgodnie z metodykami dla każdego gatunku, które wypisane są na stronie internetowej GIORiN. Metodyki te zawierają wszelkie podstawowe wytyczne dotyczące uprawy, zabiegów agrotechnicznych, zasad higieniczno-sanitarnych czy listę niezbędnych czynności i zabiegów w systemie IPR. Wszystkie działania powinny zostać dokumentowane w notatniku IP, którego wzory zapisano w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czym jest certyfikat integrowanej produkcji?

Podmiot certyfikujący odpowiada za przeprowadzenie kontroli producentów uczestniczących w systemie integrowanej produkcji roślin. Kontrole te mają za zadanie weryfikować zgodność prowadzenia uprawy z metodykami danego gatunku. Kontrolerzy mogą dodatkowo pobierać próbki roślin i produktów roślinnych do badań na obecność resztek środków ochrony roślin czy poziomów azotanów oraz metali ciężkich. Certyfikat integrowanej produkcji jest specjalnym poświadczeniem, że cały cykl produkcji był realizowany zgodnie z zasadami IP dla danego gatunku. Certyfikat ten jest wydawany na okres niezbędny do zbycia roślin, aczkolwiek nie dłużej niż na rok. Producent, który otrzymał certyfikat, ma prawo używać znaku integrowanej produkcji roślin do opisywania swoich produktów. Uzyskanie certyfikatu integrowanej produkcji ma naprawdę wiele mocnych stron. Przede wszystkim zapewnia on, że produkty roślinne są uprawiane w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Certyfikowane produkty cieszą się niemałym zaufaniem konsumentów, co powinno przełożyć się na większą sprzedaż i wyższe ceny. Dlatego też postaranie się o zdobycie tego certyfikatu jest powszechnie rekomendowane.